İnsan Kaynakları

Küreselleşmenin Yerel Kültüre Etkisi: Kültürel Zenginlikten Kimlik Sorunlarına

Küreselleşmenin getirdiği, zaman zaman zorladığı değişimlerin yönetim kültüründe de bazı dönüşümleri beraberinde getirdiği görülmektedir. Yeni yönetim ve liderlik tarzlarının daha esnek, kültürel açıdan duyarlı ve rekabetçi özelliklere sahip olması gerekliliği günümüz iş dünyasında karşılaşılan zorluklara yanıt verme becerisi açısından elzem olarak gösterilmektedir.

Devamını Oku
İnsan Kaynakları

Küreselleşme Yönetim Anlayışını da Tek Tipleşiyor mu?

Hofstede’nin tam ismi Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values (Kültürel Farklılıkların Sonuçları: İşle İle İlgili Değerlerde Kültürel Farklılıkların Sonuçları) isimli çalışmasıyla üniversite yıllarında karşılaşmıştım. Çalışmaya belirli noktalarda eleştiri getirilmiş ve getirilmekte olsa da farklı kültürleri anlama gayretinde olan biri için çalışmanın ifade ettiği sonuçlar dikkate değerdi. Dünya’da belki de sistemsel anlamda ki genel eğilim, farklı olanı kıymetli görmek yerine, onu aslının kötü bir kopyası haline getirmek, dönüştürmek üzerine kurulu olmasına rağmen daha iyisinin ne olduğu üzerine düşünmenin, eleştiri getirmek elbette önemli. Söz konusu tek tipleştirici eğilimin kendi içinde, kendine hizmet eden ve onu besleyen mantıklı bir tarafının olduğu muhakkak. Ama burada önemli olan, sistemin bizden beklediğinin aksine eleştiri getirebilme ve daha doğrusunun ne olabileceğine dair gayretin devam etmesini sağlamaktır. Bu yüzden özetle bazı noktaların altını çizmeye gayret edeceğim.

Devamını Oku
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetimi Sürecinde Duygusal Zeka Faktörü


İnsan kaynakları yönetimi, herhangi bir organizasyonun başarısında kritik bir rol oynamaktadır. İşe alım, eğitim, performans değerlendirmesi ve liderlik gibi İK süreçleri, iş gücünün etkin bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Duygusal zekâ klasik yönetim tarzının içinde çoğu zaman göz ardı edilen ancak günümüzde önemine dair farkındalığın artmaya başladığı bir kavramdır. Tanımı yapıldığında, “duygusal zekâ, duygusal farkındalık, empati, öz-regülasyon ve sosyal ilişkileri yönetme yeteneği gibi duygusal becerileri” ifade etmektedir. Bu beceriler, iş yerinde insan ilişkilerini, iletişimi ve iş performansını büyük ölçüde etkileyebilecektir.

 

Devamını Oku
İnsan Kaynakları

Geleceğin İK Stratejileri

Günümüzde iş dünyası, sürekli değişen ve gelişen bir ortamda faaliyet gösteriyor. Bu değişimler, işverenlerin ve İK profesyonellerinin işlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerini gerektiriyor. İşte tam da bu noktada, “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” kavramı devreye giriyor. Bu yazıda İK alanında dijital dönüşümün ne anlama geldiğini ve bu değişimin işverenler ve çalışanlar için nasıl bir değer sağladığından bahsetmek istiyoruz.

 

Devamını Oku