İnsan Kaynakları Süreç Dizaynı

Şirketlerin başarısı, doğru insan kaynakları süreçlerini tasarlamak ve uygulamakla doğrudan ilişkilidir.

İnsan Kaynakları Süreç Dizaynı hizmetimiz ile çalışanlarınızın en etkili şekilde yönetilmesini, yeteneklerinizi geliştirmenizi ve stratejik hedeflerinize ulaşmanızı sağlarken şirketinizin gereksinimlerine uygun özelleştirmekteyiz.

Image

Şirketinizin büyümesini ve başarısını desteklemek için insan kaynakları süreçlerinizi en verimli şekilde tasarlıyoruz.

İşe Alım

İşe alım hizmetimiz ile birlikte iş analizinin yapılması, doğru pozisyonlar için doğru adayları bulma, mülakat süreçlerini yürütme ve yeni çalışanları oryantasyon programları ile entegre etme gibi konuları içermektedir. İşe alım süreçlerinizi optimize etmekteyiz.

Personel Yönetimi ve Organizasyon

Şirket içi organizasyon yapılarının değerlendirilmesi ve optimize edilmesi kapsamında yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi, görev tanımlarının hazırlanması, hiyerarşi düzenlemeleri ve işlevlerin daha verimli bir şekilde yönetilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

Performans Yönetimi

Performans yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi, oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik hizmetlerimizi kapsamaktadır.

Eğitim

Eğitim ihtiyaç analizi, özel becerilerin geliştirilmesi ve liderlik eğitimleri gibi konuları içerir hizmetler vermekteyiz.

Kariyer Yönetimi

Çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmaları için somut adımlar içeren bir kariyer gelişim planı oluşturmaktayız.

İnsan Kaynakları Teknolojisi Uygulamaları

İnsan kaynakları yönetimi için uygun teknolojilerin değerlendirilmesi ve uygun sistemleri seçmelerine yardımcı olmaktayız.

İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan kaynakları süreçlerine ilişkin yönetmelik ve prosedürleri oluşturmaktayız.